1396/06/22 12:34

پیام ترحیم - مهندس حسين نعيمي ابيانه

بان هايت تأثر و تألم درگذشتن ابهنگام جناب آقاي
مهندس حسين نعيمي ابيانه را به اطلاع دوستان و
آشنايان مي رساند.
ضمن عرض تسليت و همدرديب اب رادر گرامي آن
مرحوم جناب آقاي مهندس محمد نعيمي ابيانه
مديرعامل محترم شركت ترازپايهن ور و آرزوي صبر
و بردباري براي خانواده محترما يشان به آگاهي
96/6/ مي رساند مراسم يادبودي روز جمعه مورخ 24
از ساعت 14 الي 15:30 در مسجد جامع شهرك غرب
برگزار مي گردد.

هيئت مديره و كاركنان شركت ترازپايه نور

منابع :اطلاعات